• 1 Rinh LC
  • 2 Rainbow
  • 3 Lấy Monz
  • 4 Nguyễn trần minh

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #211

Dư 1 Đá Quý, Ignis Bắc Băng Vương, Murad Đồ Thần Đao

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#211
Liên Quân
GIÁ NICK: 350,000 VNĐ


Rank Kim Cương V

Số Tướng 42

Trang Phục 37

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #211