• 1 Rinh LC
  • 2 Rainbow
  • 3 Lấy Monz
  • 4 Nguyễn trần minh

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #391

Dư 1 Đá Quý, Hayate

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#391
Liên Quân
GIÁ NICK: 420,000 VNĐ


Rank Kim Cương III

Số Tướng 50

Trang Phục 38

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #391