• 1 Rinh LC
  • 2 Rainbow
  • 3 Lấy Monz
  • 4 Nguyễn trần minh

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #454

Yena

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#454
Liên Quân
GIÁ NICK: 300,000 VNĐ


Rank Bạch Kim V

Số Tướng 40

Trang Phục 43

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #454