• 1 Rinh LC
  • 2 Rainbow
  • 3 Lấy Monz
  • 4 Nguyễn trần minh

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #671

Yena, Dư 1 Đá Quý

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#671
Liên Quân
GIÁ NICK: 450,000 VNĐ


Rank Kim Cương I

Số Tướng 51

Trang Phục 52

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #671