• 1 Rinh LC
  • 2 Rainbow
  • 3 Lấy Monz
  • 4 Nguyễn trần minh

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #703

Hayate, Raz Băng Quyền Quán Quân

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#703
Liên Quân
GIÁ NICK: 600,000 VNĐ


Rank Kim Cương IV

Số Tướng 60

Trang Phục 59

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #703