• 1 Rinh LC
  • 2 Rainbow
  • 3 Lấy Monz
  • 4 Nguyễn trần minh

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #708

Hayate, Murad Siêu Việt

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#708
Liên Quân
GIÁ NICK: 550,000 VNĐ


Rank Bạch Kim IV

Số Tướng 60

Trang Phục 45

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #708