• 1 Rinh LC
  • 2 Rainbow
  • 3 Lấy Monz
  • 4 Nguyễn trần minh

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #778

Hayate, Tulen Đông Yêm Đềm, Ignis Bắc Băng Vương, Triệu Vân Quý Công Tử...

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#778
Liên Quân
GIÁ NICK: 750,000 VNĐ


Rank Bạch Kim II

Số Tướng 60

Trang Phục 74

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #778