• 1 Rinh LC
  • 2 Rainbow
  • 3 Lấy Monz
  • 4 Nguyễn trần minh

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #842

Hayate, Raz Băng Quyền Quán Quân...

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#842
Liên Quân
GIÁ NICK: 550,000 VNĐ


Rank Tinh Anh IV

Số Tướng 60

Trang Phục 48

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #842