• Chưa có ai đứng top

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Nguyễn Thị Hoa Trúng được 100 quân huy 27 phút trước
  Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Trúng được 100 quân huy 57 phút trước
  Nguyễn Thị Thanh Phúc Trúng được 50 quân huy 1 giờ trước
  Lê Hà Kiều My Trúng được 80 quân huy 2 giờ trước
  Đinh Đinh Tuyết Sang Trúng được 50 quân huy 2 giờ trước
  Đàm Quốc Hội Trúng được 80 quân huy 3 giờ trước
  Điệp Văn Lâm Trúng được 80 quân huy 3 giờ trước
  Võ Thị Thu Hằng Trúng được 80 quân huy 4 giờ trước
  Nguyễn Thị Phương Trâm Trúng được 100 quân huy 4 giờ trước
  Phạm Thị Dịu Trúng được 80 quân huy 5 giờ trước