• 1 Tuấn Su
 • 2 Nguyễn Cường
 • 3 Pham huynhtuankhang
 • 4 Trương Duy
 • 5 Nhật Phu

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Trần Văn Tùng Trúng được 80 quân huy 24 phút trước
  Trương Khánh Dung Trúng được 100 quân huy 54 phút trước
  Lưu Nguyễn Thành Tín Trúng được 100 quân huy 1 giờ trước
  Nguyễn Ngọc Minh Trúng được 50 quân huy 2 giờ trước
  Nguyễn Đức Huy Trúng được 80 quân huy 2 giờ trước
  Nguyễn Thị Hiền Trúng được 80 quân huy 3 giờ trước
  H Thâm Byă Trúng được 100 quân huy 3 giờ trước
  Phạm Văn Quang Trúng được 100 quân huy 4 giờ trước
  Bùi Phát Trúng được 50 quân huy 4 giờ trước
  Ngô Hoàng Phương Anh Trúng được 80 quân huy 5 giờ trước