• 1 Tuấn Su
 • 2 Nguyễn Cường
 • 3 Pham huynhtuankhang
 • 4 Trương Duy
 • 5 Nhật Phu

Vòng Quay Kim Cương 20,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Đặng Lê Hoàng Lâm Trúng được 45 kim cương 5 ngày trước
  Đặng Lê Hoàng Lâm Trúng được 10 kim cương 5 ngày trước
  Đặng Lê Hoàng Lâm Trúng được 45 kim cương 5 ngày trước
  Lìn Sữa HM Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước
  Lìn Sữa HM Trúng được 45 kim cương 1 tuần trước
  Lìn Sữa HM Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước
  Lìn Sữa HM Trúng được 45 kim cương 1 tuần trước
  Lìn Sữa HM Trúng được 45 kim cương 1 tuần trước
  Nhân Nguyễn Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước
  Tonysam1008 Trúng được 10 kim cương 2 tuần trước