• Chưa có ai đứng top

Vòng Quay Kim Cương 20,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Su Su Trúng được 10 kim cương 3 ngày trước
  Trần Tuấn Vũ Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước
  Trongthai Trúng được 45 kim cương 1 tháng trước
  Trongthai Trúng được 45 kim cương 1 tháng trước
  Hồ trung Trúng được 10 kim cương 1 tháng trước
  Hồ Ngọc Đáng Trúng được 10 kim cương 1 tháng trước
  Hồ Ngọc Đáng Trúng được 45 kim cương 1 tháng trước
  Hồ Ngọc Đáng Trúng được 45 kim cương 1 tháng trước
  Hồ Ngọc Đáng Trúng được 10 kim cương 1 tháng trước
  Hồ Ngọc Đáng Trúng được 10 kim cương 1 tháng trước